VÉST ÚČETNICTVÍ JE NUTNOST,
KTEROU ZA VÁS ALE MŮŽE DĚLAT NĚKDO JINÝ!

 

 

Jsme připraveni Vám poskytnout plný servis v oblasti účetní problematiky, stejně jako v dalších oblastech informačního systému Vaší společnosti. 

Zajistíme vedení účetnictví s.r.o., a.s. a dalších právnických osob. Díky technologiím a hlubokým znalostem pracujeme efektivně, rychle a bez chyb. Připravíme pro Vás také reporting, účetní struktury, vnitřní směrnice nebo předpisy.

Věnujte se naplno tomu, co Vám v podnikání vydělává peníze. Vedení účetnictví s.r.o. nebo jiného typu firmy přenechejte nám – víme, co a jak.

A pokud si účetnictví vedete sami a potřebujete provést audit nebo poradit s jakoukoli oblastí, jsme tu pro Vás. Těšíme se na Vaše dotazy a na spolupráci.

 

Vedení účetnictví zahrnuje zejména:

 

 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • Vedení Hlavní knihy, Účetního deníku, Pokladní knihy
 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
 • Pravidelné informování o stavu účetnictví
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Karty investičního majetku
 • Zatřiďování majetku do odpisových skupin
 • Vedení evidence skladu a skladové hospodářství
 • Záznamní povinnost k DPH
 • Účetní závěrka, inventarizace účtů
 • Rozvaha, výsledovka, výkaz zisků a ztrát
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, k DPH, k silniční dani aj.
 • Příprava a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Zakládání Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát klienta do příslušné Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná povinnost)
 • Sledování saldokonta, propočtu daňové povinnosti, upozornění na rizikové položky na účtech, atd.
 • Asistence při inventurách
 • Zastupování před FÚ při kontrolách a místních šetřeních
 • Skladování a archivace dokladů 
 • Digitalizace účetnictví