VEDENÍ Účetnictví

 
Jsme připraveni Vám poskytnout plný servis v oblasti účetní problematiky, stejně jako v dalších oblastech informačního systému Vaší společnosti. 
 
Vedení účetnictví zahrnuje zejména:
 
 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • Vedení Hlavní knihy, Účetního deníku, Pokladní knihy
 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
 • Pravidelné informování o stavu účetnictví
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Karty investičního majetku
 • Zatřiďování majetku do odpisových skupin 
 • Vedení evidence skladu a skladové hospodářství
 • Záznamní povinnost k DPH
 • Účetní závěrka, inventarizace účtů
 • Rozvaha, výsledovka, výkaz zisků a ztrát
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, k DPH, k silniční dani aj.
 • Příprava a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Zakládání Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát klienta do příslušné Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná povinnost)
 • Sledování saldokonta, propočtu daňové povinnosti, upozornění na rizikové položky na účtech, atd.
 • Asistence při inventurách
 • Zastupování před FÚ při kontrolách a místních šetřeních
 • Skladování a archivace dokladů  
 

Kontakt

ENIS - účetnictví , daně

finance@xenievesela.cz

Veselá Xenie, Bc.
Mokropeská 1877
Černošice
252 28

+420 739 453 440

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode