OSTATNÍ SLUŽBY

 
 
V souvislosti s předchozí činností nabízíme řadu dalších služeb, které zahrnují např.:
 
  • Příprava výkazů  pro potřeby vlastníků nebo vedení společnosti.
  • Zpracování ekonomických analýz.
  • Vyhotovení ekonomických výstupů pro orgány státní správy nebo pro potřeby bank při čerpání úvěrů včetně prognóz ekonomického vývoje apod.
  • Zhotovení statistických výkazů.
  • Výkaznictví pro intrastat a celní správu.
  • Zasílání uzávěrek do Obchodního rejstříku.
  • Pomoc při zakládání firem, spolupráce se státní notářkou
  • Uspořádání valné hromady
  • Zajištění auditu u auditorské společnosti
  • Zastupování společnosti při auditu