podnikejte bez starostí, Papírování vyřídíme my!

nechejte účetní starosti na nás a věnujte se podnikání! 

 


Cítíte se ztraceni a nevíte, co po Vás úřady vlastně chtějí? Marně hledáte, jak vést daňovou evidenci? Kontaktujte nás, my to vyřešíme a Vy se můžete v klidu starat o byznys a to, čemu rozumíte nejlépe. Na účetnictví a daně jsme tady my. Dobře známe situaci živnostníků. Hromada práce, shánění klientů a nových zakázek, řešení neproplacených faktur… a k tomu ještě daňové povinnosti. Objednejte si naše služby vedení daňové evidence OSVČ! Daňovou evidenci využívají podnikající fyzické osoby s obratem menším než 25 milionů nezapsané v obchodním rejstříku. Předejte nám administrativní záležitosti a věnujte se na 100 % tomu, co Vás živí.

Všechny odvody a daně zaplatíte včas a správně. Postaráme se o kompletní agendu spojenou s vedením daňové evidence pro správné stanovení základu daně z příjmu. Podáme za Vás daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. Vyhodnotíme, jestli se Vám vyplatí používat paušální, nebo skutečné výdaje. Jste OSVČ – plátce DPH? Neztraťte se v džungli právních předpisů a nechejte vedení evidence pro účely DPH na nás. Neriskujte problémy, pokuty a penále. Spolehněte se na naše dlouholeté zkušenosti. Poctivě hlídáme termíny i legislativní změny. Zastoupíme Vás před institucemi – finančním úřadem, zdravotní pojišťovnou a ČSSZ. Mluvíme jejich řečí a případná nedorozumění řešíme efektivně a rychle.

 

 Zajistíme zejména:

 • Peněžní a nepeněžní deník 
 • Pokladní knihy
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Karty investičního majetku
 • Zatřiďování majetku do odpisových skupin
 • Záznamní povinnost k DPH
 • Sledování saldokonta, propočtu daňové povinnosti, upozornění na rizikové položky v evidenci
 • Účetní závěrka a daňové přiznání OSVČ
 • Zpracování přiznání k DPH (kvartální nebo měsíční)
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, k DPH, k silniční dani, dani ze závislé činnosti, srážkové dani aj.
 • Digitalizace účetnictví

 

Co je daňová evidence a kdo ji musí vést ?

Daňová evidence slouží k výpočtu základu daně z příjmu fyzických osob a ke stanovení odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Jde o přehled příjmů, výdajů, majetku a dluhů OSVČ. Je známá také jako „jednoduché účetnictví“ a vedou ji:

 • živnostníci, kteří nepřesáhli obrat 25 milionů Kč za rok (pokud překročíte tento limit, musíte vést podvojné účetnictví),
 • živnostníci, kteří se nerozhodli dobrovolně vést účetnictví,
 • živnostníci, kteří pro výpočet daně z příjmu využívají skutečné výdaje, nikoli paušální daň nebo paušální výdaje (u výdajů stanovených paušálem Vám stačí vést evidenci příjmů, výdaje následně určíte procentem podle druhu živnosti a z rozdílu vznikne základ pro Vaše daňové přiznání a přehledy – i to rádi vyřešíme za Vás).

Daňová evidence je méně náročný způsob vedení účetnictví, přesto je s ní spojené papírování. Doklady, evidence drobného majetku, odpisy, vyřazení majetku z daňové evidence, správa zásob... A co teprve, když máte zaměstnance nebo jste plátci DPH. Neztrácejte tím čas a obraťte se na nás!

 

 

DAŇOVÁ EVIDENCE OSVČ - PLÁTCE DPH

Pokud se stanete plátcem DPH (Vaše příjmy překročí 2 miliony Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců), budou Vás pro účely evidence zajímat uskutečněná zdanitelná plnění a nárok na odpočet a vrácení DPH za příslušné zdaňovací období. Jestliže jste poskytli službu s místem plnění v jiném členském státě EU nebo jste z takového státu plnění přijali, musíte tyto položky evidovat podle jednotlivých zemí.

Jste OSVČ plátce DPH nebo víte, že se jím brzy stanete? Zajistíme, abyste vše v pořádku splnili, a podáme za Vás daňová přiznání a hlášení.

Daň z přidané hodnoty se Vás může dotknout, i když jste nepřekročili hranici milionového obratu. Obchodujete se zahraničními subjekty? Pak se na Vás možná vztahuje povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba. Typicky jde o situaci, kdy využíváte reklamu na Facebooku, na webu používáte reklamní bannery Google nebo fakturujete za své služby do zahraničí (i na Slovensko). Jestli potřebujete pomoci s registrací na finančním úřadě a s agendou identifikované osoby, ozvěte se nám.