VYŘEŠTE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ JEDNOU PROVŽDY

Ve výplatách musí být pořádek. Hlídáme a dodržujeme domluvené a zákonné termíny.
Když se firmě daří, roste i počet zaměstnanců a řešit mzdovou agendu interně je čím dál složitější. K tomu spousta předpisů, výjimek a právní úprava, která se často mění. Nestíháte to sledovat? My ano! Využijte naše služby zpracování mezd a ušetřete tak čas i peníze. Precizně spočtené mzdy odeslané včas přispějí ke spokojenosti Vašich zaměstnanců.
 
Mzdová a personální agenda zahrnuje zejména:
 • Zpracování a výpočet měsíční mzdy přes odvody pojištění a daní až po přehledy a roční zúčtování
 • Správu a evidenci mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • Přípravu výplatní pásky a mzdové výplatní listiny včetně vyhotovení příkazů k úhradě plateb na účty zaměstnanců
 • Vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti
 • Přihlášení pracovníků ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 • Odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů
 • Komunikace a zastupování klientů na příslušných úřadech
 • Výpočet srážek daní a odvodů
 • Zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, pojišťovnu pro zákonné pojištění
 • Zpracování přehledů pro úřad práce
 • Odborný dohled na mzdovou agendu a průběžné konzultace
 • Vnitřní směrnice
 • Elektronická podání
 • Digitalizace mzdové agendy